बराहक्षेत्र नगरपालिकामा ८२.७५ प्रतिशत मात्र खर्च ,मौज्दात कति र ?

  •  
  •  

दिपक पुरी र नडाहा
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ सालको बजेटबाट बिनियोजित शीर्षकहरु सवारीसाधन मेसिन औजार फर्निचर सडक तथा पुल तटबन्ध विकास खर्च कृषि पशु शिक्षा लगायत अन्य शीर्षकमा छुट्टयाइएको बजेट काम पुरा भइ बजेट समेत खर्च भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ७६÷७७ सालको बजेट समेत साउन महिना देखि असार सम्म ८२.७५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको पाइएको छ।
जसमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाको आय तर्फ वास्तविक आय तर्फ संघीय सरकारबाट ५३ करोड ९० लाख ९१ हजार, प्रदेश सरकार बाट ६ करोड ९३ लाख, ६१ हजार राजस्व वाडफाँडबाट ८ करोड ५२ लाख २४ हजार ७ सय ४८ रुपैया, ९८ पैसा छ भने अन्तरिक स्रोतबाट १९ करोड ९८ लाख ४७ हजार ६ रुपैँया १२ पैसा गरि कुल वास्तविक आयतर्फ ८९ करोड ३५ लाख २४ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ ।
भने जसमा प्रस्तावित आय भने ९४ करोड ३८ लाख २१ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ रहेको छ ।जसमा नगद मौज्दात ८ करोड २ लाख ९७ हजार २सय १६ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ।
जसमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कुल बजेट ९४ करोड ३८ लाख २१ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ बजेट मध्ये ७८करोड ९लाख ९४हजार ३सय ६५ रुपैया ३७ पैसा जम्मा खर्च भइसकेको छ । त्यसैगरी नगरपालिकाले गत बर्ष ७६÷७७ को बजेटबाट नगद मौज्दात १६ करोड २८ लाख २७ हजार २ सय १२ रुपैयाँ ६३ पैसा मौज्दात रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश प्रसाद पोखरेल बताए ।
पोखरेलले भने अहिले बिश्वाभर कोरोना भाइरसको कारणले विभिन्न तालीम गोष्ठी लगायत अन्य शिर्षकमा छुटिएको बजेट खर्च नहुदा उक्त बजेट खर्च नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश प्रसाद पोखरेल बताए ।
उनले नगद मौज्दातमा रहेको बजेट फिरिज नहुने र यो बजेट नगरपालिकाको खातामा रहने बताए।